شرایط عضویت

  • نام کاربری( ها ) به آژانس درخواست کننده تعلق خواهد داشت
  • مسئولیت حفظ و نگهداری وموارد مالی نام کاربری(ها ) با آژانس درخواست کننده می باشد
  • مسئولیت پیگیری درخواستها برعهده کاربر(ها ) آژانس درخواست کننده میباشد.
  • مسئولیت هرگونه سوء استفاده کارکنان از نام کاربری (ها )بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
  • در صورت هرگونه تغیر و جابجایی کارمندان فروش که دارای نام کاربری از سیستم میباشند
  • آژانس درخواست کننده موظف میباشد مراتب را کتبا به آژانس سرویس دهنده اعلام نماید تا نام کاربری مسدود گردد.
  • در غیر این صورت مسولیت هرگونه سوء استفاده بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
  • عضویت شما بدین معنا می باشد که شرایط بالا را پذیرفته اید.

      توجه : لطفا بعد از ارسال فرم از صفحه پرینت گرفته و به آژانس فکس یا ایمیل فرمائید. ( دانلود فرم عضویت نمایندگان فروش)

اطلاعات ثبت نام

نام آژانس
نام انگلیسی
نام حسابدار
مدیر عامل
تلفن
همراه
شماره فکس
کد پستی
ایمیل
آدرس
آدرس انگلیسی
موقعیت
لوگو

اطلاعات اولین کانتر

نام و نام خانوادگی
کدملی
تلفن
همراه
ایمیل
نام کاربری
رمز عبور
تكرار رمز عبور
عکس کانتر
بازگشت به سایت